Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

 

Zgodnie z Dyrektywą nr 305/2011 Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2011 roku, określającą zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów konstrukcyjnych, stwierdzono, że prefabrykaty betonowe firmy FABUD WKB S.A.są przedkładane przez Producenta do Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami norm Europejskich oraz że notyfikowana jednostka Bureau Veritas Certification wykonała pierwotną kontrolę zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i dopuszczenie Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Ten certyfikat zaświadcza, że wszystkie relatywne wymagania dla spełnienia zgodności opisane w aneksie ZA normy zharmonizowanej zostały zastosowane, że produkt spełnia wszystkie przypisane wymagania i upoważnia Producenta albo jego agenta do umieszczania znaku CE.

 

 

Realizując wymagania Klientów Spółka stale podwyższa standardy jakościowe produkowanych wyrobów. Stosowne deklaracje znalazły odzwierciedlenie w Polityce Jakości ustanowionej przez Zarząd i realizowanej przez wszystkich pracowników.


Kolejne certyfikaty:

 

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku.

 

                                                       


Stawiamy na jakość   program skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług i produktów oraz wdrożonych standardów zarządzania. Celem  programu jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja.