Belki mostowe i przepusty drogowe
powrót
Belki mostowe i przepusty drogowe
Regularnie wykonujemy również prefabrykaty na obiekty mostowe i drogowe. Produkujemy: belki KUJAN NG, belki T oraz przepusty drogowe.
 
Oferujemy pełen zakres belek mostowych zgodnych z odpowiednimi katalogami Mostów Łódź S.A. oraz Transprojektu Warszawa Sp. z o.o. Zakres naszej produkcji uzupełniają nieokrągłe prefabrykowane przepusty drogowe zgodne z katalogiem Transprojektu Warszawa Sp. z o.o.
 
Wszystkie typowe elementy możemy modyfikować zgodnie z dokumentacją i wymaganiami zamawiajacego.
Zapytaj o produkt