Kontakt

Ładowanie

Ładowanie

Siedziba

ul. Wyzwolenia 2

41-103

Siemianowice Śląskie

Open in Google Maps

Kontakt

FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.

ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie
woj. Śląskie

Krajowy Rejestr Sądowy
Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach nr 0000052577

Kapitał akcyjny w całości opłacony:
31.392.772,20 PLN

NIP 643-000-01-58
Zapraszamy do siedziby naszej firmy w godzinach 7:00-15:00

Napisz do nas

Administratorem Państwa danych jest FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. (ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie NIP: 643-000-01-58).

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które:

- zostały podane przez Państwa w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- są wymagane przez stosowne przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- są niezbędne do windykacji należności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- są niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- są niezbędne do udzielenie odpowiedzi na zapytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);.

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przepisy prawa lub jest to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z usług Administratora jest niezbędne do korzystania z tych usług. W niektórych przypadkach podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Cyganem, ido@Fabudwkb.com.pl, tel.694-429-337.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Powyższy tekst spełnia jedynie obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).