NOWY SPOSÓB WYKONYWANIA DUŻYCH OTWORÓW W STROPACH Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH HC

18.05.2016

Istotą proponowanego nowego sposobu wykonywania dużych otworów w stropach z płyt HC  jest uzupełnienie asortymentu płyt stropowych HC  o  Prefabrykowane Elementy Konstrukcyjne UF składające się z prefabrykowanych płyt stropowych trwale połączonych z monolityczną belką żelbetową ,  posiadającą stalowe elementy podpierające. Belka jest trwale połączona ze wcześniej przygotowaną płytą HC za pomocą betonowych rdzeni zbrojonych przestrzennymi kratownicami. Kompletny Element Konstrukcyjny wykonywany jest w zakładzie prefabrykacji płyt HC i  jest  gotowy do bezpośredniego montażu w miejscu wbudowania.

Wymiary przedmiotowego elementu są każdorazowo dostosowywane do wymiarów zaprojektowanego otworu. I tak dla otworów o szerokości mniejszej lub równej 1200 mm tj. maksymalnej szerokości jednej płyty Element Konstrukcyjny składa się z jednej płyty o   szerokości odpowiadającej szerokości otworu, może to być pełna płyta lub docięta . Dla otworów  o szerokości większej od  1200 mm EK może składać się z dwóch lub trzech płyt HC. Przy czym w przypadku szerokości otworu nie będącym wielokrotnością modułu 1200m  tak jak poprzednio płyty są docinane. W przypadku Elementów Konstrukcyjnych UF składających się z dwóch lub więcej płyt  w  elementach tych wykonuje się połączenie płyt ze sobą za pośrednictwem drugiej belki na swobodnych końcach płyt .

Z uwagi na fakt, iż kompletny Element  wykonywany jest w zakładzie prefabrykacji i jego montaż na placu budowy  nie wymaga wykonywania robót betoniarskich ani stosowania podpór montażowych, a przez to nie wydłuża się czasu montażu jak to ma miejsce w przypadku wymianów żelbetowych. Ponadto dzięki specjalnym osadzeniu stalowych elementów podpierających w elemencie żelbetowym w łatwy sposób można zapewnić wymaganą odporność ogniową, bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń przy zachowaniu w pełni gładkiej dolnej powierzchni płyty.