Podziękowanie za wsparcie

14.01.2019

Podziękowanie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich za wsparcie i pomoc.