Płyty sprężone TT

Strunobetonowe płyty TT przeznaczone są do wykonywania stropów i stropodachów o dużym obciążeniu i znacznej rozpiętości. Płyty TT składają się z dwóch żeber na których opiera się zespolona z żebrami filigranowa płyt stropowa.

Obok przenoszenia dużych obciążeń przy znacznej rozpiętości, zaletą prefabrykowanych elementów TT jest możliwość wykonywania otworów w żebrach co pozwala na prowadzenie instalacji bezpośrednio pod płytą. Oferujemy płyty o wysokości żeber 40, 50, 60, 70 i 80 cm. Szerokość trapezowych żeber wynosi w podstawie 13 i 20 cm. Standardowa szerokość płyty wynosi 240 cm. Długości płyt mogą sięgać 28 m. O możliwości zastosowanie określonego typu płyty decyduje wymagana odporność ogniowa, klasa ekspozycji oraz charakter i wielkość projektowanych obciążeń przy zadanej rozpiętości.

Galeria