CH Marcredo Center

Nazwa obiektu: CH Marcredo Center
Zakres: stoposłupy, podwaliny
Miejsce projektu: Piekary Śląskie
Rok realizacji: 2013